Språk

Disippelgjøring

I alle våre landsbyer finner du en kirker der vi samles for å feire Jesus og alt han har gjort for oss. Kirken er strekker seg utover bygningen vi smales i og inn i hvert enkelt hjem hvor også familiene ber sammen.

For oss er det viktig at sårbare barn i samfunnet vårt får vite at de er elsket og at livet har en hensikt. Med støtte fra pastorer og sosialarbeidere i landsbyen hjelper våre mødre sine barn med å finne helbredelse i sine egne historier.

Et av barna våre, Grace, fortalte: «Før jeg kom til Watoto, trodde jeg at livet mitt ikke betydde noe. Men etter at jeg ble kjent med Gud og fikk oppleve kjærlighet i min Watoto familie og fra mine faddere, forstår jeg at jeg er verdifull og jeg ser med begeistring inn i fremtiden.»

Akkurat som med Grace, ser vi at Jesu kjærlighete forandrer liv når barna ser hva Gud har gjort i livene deres.

Disippelgjøring

I alle våre landsbyer finner du en kirker der vi samles for å feire Jesus og alt han har gjort for oss. Kirken er strekker seg utover bygningen vi smales i og inn i hvert enkelt hjem hvor også familiene ber sammen.

For oss er det viktig at sårbare barn i samfunnet vårt får vite at de er elsket og at livet har en hensikt. Med støtte fra pastorer og sosialarbeidere i landsbyen hjelper våre mødre sine barn med å finne helbredelse i sine egne historier.

Et av barna våre, Grace, fortalte: «Før jeg kom til Watoto, trodde jeg at livet mitt ikke betydde noe. Men etter at jeg ble kjent med Gud og fikk oppleve kjærlighet i min Watoto familie og fra mine faddere, forstår jeg at jeg er verdifull og jeg ser med begeistring inn i fremtiden.»

Akkurat som med Grace, ser vi at Jesu kjærlighete forandrer liv når barna ser hva Gud har gjort i livene deres.