Språk

WATOTO BARNEKOR

DELER DE GODE NYHETENE OM JESUS OVER HELE VERDEN
TurnéplanBook en konsert

WATOTO BARNEKOR

DELER DE GODE NYHETENE OM JESUS OVER HELE VERDEN
TurnéplanBook en konsert

I hjertet av Watoto Children’s Choir er et budskap om Guds ufeilbarlig kjærlighet

Det er det hvert av våre barn har opplevd i sitt eget liv – Han plasserer forlatte og glemte barn i familier fulle av kjærlighet.

Når folk ser våre barn fra Uganda, med sine hjerter helbredet og deres drømmer gjenopprettet, kan de ikke unngå å innse at denne samme Gud bryr seg om dem også.

I LØPET AV DE SISTE 25 ÅRENE HAR VI SENDT MER ENN 100 KOR RUNDT OM I VERDEN

I hjertet av Watoto Children’s Choir er et budskap om Guds ufeilbarlig kjærlighet

Det er det hvert av våre barn har opplevd i sitt eget liv – Han plasserer forlatte og glemte barn i familier fulle av kjærlighet.

Når folk ser våre barn fra Uganda, med sine hjerter helbredet og deres drømmer gjenopprettet, kan de ikke unngå å innse at denne samme Gud bryr seg om dem også.

I LØPET AV DE SISTE 25 ÅRENE HAR VI SENDT MER ENN 100 KOR RUNDT OM I VERDEN

I løpet av den tiden har våre kor møtt Hennes Majestet Dronningen av England, opptrådt for USAs president og besøkt nesten alle de store parlamentene i verden. De har også sunget på Stortinget.

Selv om dette er store opplevelser for oss, så verdsetter vi høyt de gangene vi har møtt vanlige mennesker og sett hvordan Jesus har helbredet deres smerte.