Språk

Keep a Girl in School

Utdanning til våre døtre
Gi en gave

Keep a Girl in School

Utdanning til våre døtre
Gi en gave

Hver eneste jente er viktig og hver jente har rett til å fullføre skolegang

For mange jenter i Afrika er utdanning ikke bare viktig for en lysere fremtid, det er avgjørende for å overleve. Likevel dropper jenter ofte ut av skolen rett og slett fordi de ikke har råd til personlige hygieneprodukter.

Mangel på utdanning fører til sårbarhet. Sårbarhet fører til uønsket graviditet, menneskehandel, seksuelle overgrep, vold i hjemmet, HIV, tidlig ekteskap og et liv der de ikke selv kan velge.

Sammen kan vi endre dette. For tiden jobber vi sammen med lokale skoler i Nord-Uganda og Sør-Sudan for å redusere frafallet ved å tilby sanitære produkter, lære jenter om deres verdi i Kristus og tenne en lidenskap for utdanning.

Hver eneste jente er viktig og hver jente har rett til å fullføre skolegang

For mange jenter i Afrika er utdanning ikke bare viktig for en lysere fremtid, det er avgjørende for å overleve. Likevel dropper jenter ofte ut av skolen rett og slett fordi de ikke har råd til personlige hygieneprodukter.

Mangel på utdanning fører til sårbarhet. Sårbarhet fører til uønsket graviditet, menneskehandel, seksuelle overgrep, vold i hjemmet, HIV, tidlig ekteskap og et liv der de ikke selv kan velge.

Sammen kan vi endre dette. For tiden jobber vi sammen med lokale skoler i Nord-Uganda og Sør-Sudan for å redusere frafallet ved å tilby sanitære produkter, lære jenter om deres verdi i Kristus og tenne en lidenskap for utdanning.

Når en jente fullfører skolegangen blir alle vinnere

Utdanning spiller en avgjørende rolle i å bryte syklusen av fattigdom og vold. Når jenter fullfører skolen, har de en bedre sjanse til å bli sterke kvinner som forvandler sine nabolag og nasjoner.

For å støtte dette arbeidet samarbeider vi med skolene for å undervise i god helsepraksis, samt gi seksualundervisning til jenter og gutter. Vi lære unge gutter å respektere og beskytte sine kvinnelige klassekamerater og minne jenter på at de er viktige og at de bestemmer over sin egen kropp.

Med hjelp fra partnere over hele verden, holder vi jenter på skolen slik at de får utdannelse og blir selvstendige.

Ikke lenger slaver til analfabetisme, men fri til å skrive sin egen historie

Møt

Joyce

Møt

Esther