Språk

Keep a Girl in School

Utbildar våra döttrar
Donera

Keep a Girl in School

Utbildar våra döttrar
Donera

Varje flicka betyder något och varje flicka har rätt att vara i skolan

För många flickor i Afrika är utbildning inte bara viktigt för en ljusare framtid, det är avgörande för deras överlevnad. Ändå slutar flickor ofta gå i skolan bara för att de inte har råd med feminina hygienprodukter.

Brist på utbildning leder till sårbarhet. Sårbarhet leder till oönskad graviditet, människohandel, sexuella övergrepp, våld i hemmet, HIV, tidiga äktenskap och ett liv utan egna val.

Tillsammans kan vi förändra det här. Just nu arbetar vi tillsammans med lokala skolor i norra Uganda och Sydsudan för att minska antalet avhopp genom att ge flickorna intimprodukter, lära dem deras värde i Kristus och hjälper dem få en passion för utbildning.

Varje flicka betyder något och varje flicka har rätt att vara i skolan

För många flickor i Afrika är utbildning inte bara viktigt för en ljusare framtid, det är avgörande för deras överlevnad. Ändå slutar flickor ofta gå i skolan bara för att de inte har råd med feminina hygienprodukter.

Brist på utbildning leder till sårbarhet. Sårbarhet leder till oönskad graviditet, människohandel, sexuella övergrepp, våld i hemmet, HIV, tidiga äktenskap och ett liv utan egna val.

Tillsammans kan vi förändra det här. Just nu arbetar vi tillsammans med lokala skolor i norra Uganda och Sydsudan för att minska antalet avhopp genom att ge flickorna intimprodukter, lära dem deras värde i Kristus och hjälper dem få en passion för utbildning.

När en flicka får stanna i skolan, då vinner alla

Utbildning spelar en avgörande roll för att bryta en cykel av fattigdom och våld. När flickor hålls i skolan, har de en bättre chans att växa upp och bli starka kvinnor som förvandlar sina samhällen och nationer.

För att stötta detta arbetet samarbetar vi med skolorna för att undervisa om god hälsa tillsammans med Godly sexualundervisning till flickor och pojkar – vi lär unga pojkar att respektera och skydda sina kvinnliga klasskamrater, och påminna flickor om att de är värdefulla och att deras kroppar är deras egna.

Med hjälp av partners över hela världen låter vi flickor gå kvar i skolan, de blir utbildade och starka.

Inte längre slavar under analfabetism – fria att kunna skriva sin egen historia

Möt

Joyce

Möt

Esther