Språk

WATOTO BYAR

VI RESER UPP FRAMTIDA LEDARE
Bli fadderDonera

WATOTO BYAR

VI RESER UPP FRAMTIDA LEDARE
Bli fadderDonera

Ett barn behöver mer än ett hus, ett barn behöver ett hem och en familj

I våra byar hittar barn mammor som älskar dem, utbildning för att inspirera, sjukvård för att stärka dem, och deras värde och identitet i Kristus.

Kort sagt, de har allt de behöver för att växa upp lyckliga, friska och full av syfte. Det är så vi uppfostrar Afrikas framtida ledare.

Ett barn behöver mer än ett hus, ett barn behöver ett hem och en familj

I våra byar hittar barn mammor som älskar dem, utbildning för att inspirera, sjukvård för att stärka dem, och deras värde och identitet i Kristus.

Kort sagt, de har allt de behöver för att växa upp lyckliga, friska och full av syfte. Det är så vi uppfostrar Afrikas framtida ledare.

Vår modell är centrerad kring familjer

En Watoto by är en säker plats där ett barn verkligen kan uppleva kärleken från en familj. Vi har tre byar som alla har klassrum, sjukvård, kyrkor, lekplatser, och mest av allt hem för våra barn och mammor.

I varje hus hittar du en Watoto mamma som uppfostrar åtta föräldralösa och utsatta barn. Tillsammans är de en familj, och hon uppfostrar dem med kärlek.

Läs berättelser om hur liv har förändrats av generositeten från våra faddrar och partners runt om i världen

Möt

Gerald

Möt

Mama Hilda

Spotlight

Utbildning

Sjukvård

Utbildning är helt avgörande för att resa upp framtida ledare, och våra lärare går en extra mil för att älska, träna och utbilda våra barn. Det är ett stort jobb, men våra lärare arbetar tillsammans för att resa upp nästa generation av afrikanska ledare.

Vårt medicinska team spelar en nyckelroll för att se till att vi ger holistisk vård till alla i vår familj. När våra mödrar och barn är friska, växer de och frodas — och har möjlighet att uppfylla sin Gudagivna potential.

Spotlight

Utbildning

Utbildning är helt avgörande för att resa upp framtida ledare, och våra lärare går en extra mil för att älska, träna och utbilda våra barn. Det är ett stort jobb, men våra lärare arbetar tillsammans för att resa upp nästa generation av afrikanska ledare.

Sjukvård

Vårt medicinska team spelar en nyckelroll för att se till att vi ger holistisk vård till alla i vår familj. När våra mödrar och barn är friska, växer de och frodas — och har möjlighet att uppfylla sin Gudagivna potential.