Språk

Sjukvård

Var och en av våra tre Watoto byar har en medicinsk klinik för att ge vård till våra bebisar, barn och mammor. Vi ger också vård till våra grannar, så att vi kan göra en ännu större påverkan i våra samhällen.

För våra läkare, sjuksköterskor och vårdbiträden är det en kärlekshandling att ge sjukvård. Det är att se en granne i smärta och kunna hjälpa till. Det är att hjälpa barn att växa upp friska och älskade. Vårt medicinska team spelar en mycket viktig roll för att säkerställa att vi ger holistisk vård till hela vår familj.

Vi behandlar inte bara hälsofrågor, utan arbetar hårt för att minska sjukdomsprevalensen. Vårt medicinska team fokuserar på att förebygga sjukdomar genom att utbilda alla i våra byar om rätt kost och god hygien, samt ge vaccinationer och myggnät till våra mammor och barn.

Dessutom samarbetar vi med internationella team för att kunna nu ut med medicinska åtgärder till samhället. Hälso- och sjukvård är dyrt och svårt att få tillgång till för familjer på landsbygden, men genom våra outreaches möter vi samhällets mest akuta behov.

Sjukvård

Var och en av våra tre Watoto byar har en medicinsk klinik för att ge vård till våra bebisar, barn och mammor. Vi ger också vård till våra grannar, så att vi kan göra en ännu större påverkan i våra samhällen.

För våra läkare, sjuksköterskor och vårdbiträden är det en kärlekshandling att ge sjukvård. Det är att se en granne i smärta och kunna hjälpa till. Det är att hjälpa barn att växa upp friska och älskade. Vårt medicinska team spelar en mycket viktig roll för att säkerställa att vi ger holistisk vård till hela vår familj.

Vi behandlar inte bara hälsofrågor, utan arbetar hårt för att minska sjukdomsprevalensen. Vårt medicinska team fokuserar på att förebygga sjukdomar genom att utbilda alla i våra byar om rätt kost och god hygien, samt ge vaccinationer och myggnät till våra mammor och barn.

Dessutom samarbetar vi med internationella team för att kunna nu ut med medicinska åtgärder till samhället. Hälso- och sjukvård är dyrt och svårt att få tillgång till för familjer på landsbygden, men genom våra outreaches möter vi samhällets mest akuta behov.