Språk

Lärjungaskap

Vi har en kyrka i var och en av våra byar där vi tillsammans firar Kristus, och allt han gjort i våra liv. Det går bortom väggarna i varje hem där våra familjer lovsjunger och ber tillsammans.

När vi hjälper de mest utsatta barnen i vårt samhälle, ser vi till att de vet att de är älskade, och deras liv betyder något. Med stöd av pastorer och socialarbetare så hjälper våra mödrar sina barn att finna ett helande i sina egna liv.

En av våra barn, Grace, delade: ”Innan jag kom till Watoto, trodde jag att mitt liv inte spelade någon roll. Men nu, på grund av min vandring med Gud och den kärlek jag har upplevt från min Watoto-familj och faddrar så förstår jag mitt värde och tror på en ljus framtid.”

Precis som för Grace, när våra barn börjar förstå sitt värde och lovsjunger Gud så ser vi kraften i Jesu kärlek som förvandlar deras liv.

Lärjungaskap

Vi har en kyrka i var och en av våra byar där vi tillsammans firar Kristus, och allt han gjort i våra liv. Det går bortom väggarna i varje hem där våra familjer lovsjunger och ber tillsammans.

När vi hjälper de mest utsatta barnen i vårt samhälle, ser vi till att de vet att de är älskade, och deras liv betyder något. Med stöd av pastorer och socialarbetare så hjälper våra mödrar sina barn att finna ett helande i sina egna liv.

En av våra barn, Grace, delade: ”Innan jag kom till Watoto, trodde jag att mitt liv inte spelade någon roll. Men nu, på grund av min vandring med Gud och den kärlek jag har upplevt från min Watoto-familj och faddrar så förstår jag mitt värde och tror på en ljus framtid.”

Precis som för Grace, när våra barn börjar förstå sitt värde och lovsjunger Gud så ser vi kraften i Jesu kärlek som förvandlar deras liv.