Talen

Discipelschap

In alle dorpen hebben we een kerk waar we samenkomen om Christus te eren, en Hem te danken voor alles wat Hij heeft gedaan in ons leven. Niet alleen in de kerk, maar in elk huis waar onze families wonen is er tijd voor gebed en aanbidding.

We zijn betrokken in de levens van de meest kwetsbare kinderen van de samenleving. We laten ze weten dat ze geliefd zijn, en dat hun leven ertoe doet. Samen met voorgangers en maatschappelijk werkers begeleiden de moeders onze kinderen in hun proces van herstel.

Een van onze kinderen, Grace, vertelt: “Voordat ik bij Watoto kwam, dacht ik dat mijn leven er niet toe deed. Maar sinds ik God heb leren kennen en ik zoveel liefde van mijn Watoto familie en sponsors heb ervaren, zie ik in dat ik van waarde ben. Ik heb zoveel dromen voor mijn toekomst.”

Als de kinderen hun persoonlijkheid leren kennen en ze hun vertrouwen op God stellen, dan zien we hoe levens – zoals die van Grace – door de kracht van Jezus worden veranderd.

Discipelschap

In alle dorpen hebben we een kerk waar we samenkomen om Christus te eren, en Hem te danken voor alles wat Hij heeft gedaan in ons leven. Niet alleen in de kerk, maar in elk huis waar onze families wonen is er tijd voor gebed en aanbidding.

We zijn betrokken in de levens van de meest kwetsbare kinderen van de samenleving. We laten ze weten dat ze geliefd zijn, en dat hun leven ertoe doet. Samen met voorgangers en maatschappelijk werkers begeleiden de moeders onze kinderen in hun proces van herstel.

Een van onze kinderen, Grace, vertelt: “Voordat ik bij Watoto kwam, dacht ik dat mijn leven er niet toe deed. Maar sinds ik God heb leren kennen en ik zoveel liefde van mijn Watoto familie en sponsors heb ervaren, zie ik in dat ik van waarde ben. Ik heb zoveel dromen voor mijn toekomst.”

Als de kinderen hun persoonlijkheid leren kennen en ze hun vertrouwen op God stellen, dan zien we hoe levens – zoals die van Grace – door de kracht van Jezus worden veranderd.