Språk

Utrusta

På Watoto kommer vi tillsammans med utsatta kvinnor i våra kvarter och samarbetar med dem för att hitta praktiska, hållbara lösningar för att möta deras viktigaste behov. En del av detta omfattar utbildning, till exempel läs- och skrivkunnighet för vuxna, olika yrkesinriktade kurser, affärskunskap samt möjligheter till att kunna arbeta för att försörja sig.

Genom att hjälpa dessa kvinnor att utveckla sina kunskaper och färdighheter utrustar vi dem inte bara för att kunna försörja sina familjer, vi hjälper också till att återställa deras värdighet. Vi tror passionerat att när en kvinna kan nå sin fulla potential så kommer också hela hennes familj förvandlas.

Utrusta

På Watoto kommer vi tillsammans med utsatta kvinnor i våra kvarter och samarbetar med dem för att hitta praktiska, hållbara lösningar för att möta deras viktigaste behov. En del av detta omfattar utbildning, till exempel läs- och skrivkunnighet för vuxna, olika yrkesinriktade kurser, affärskunskap samt möjligheter till att kunna arbeta för att försörja sig.

Genom att hjälpa dessa kvinnor att utveckla sina kunskaper och färdighheter utrustar vi dem inte bara för att kunna försörja sina familjer, vi hjälper också till att återställa deras värdighet. Vi tror passionerat att när en kvinna kan nå sin fulla potential så kommer också hela hennes familj förvandlas.