Språk

Empower

I Watoto står vi sammen med sårbare kvinner i våre nabolag og samarbeider med dem for å finne praktiske, bærekraftige løsninger for å møte deres viktigste behov. Som et ledd i dette gis det opplæring i lesing og skriving, forskjellige yrkesfag og å drive egen virksomhet, og det gis jobbmuligheter slik at de kan tjene til livets opphold.

Ved å hjelpe disse kvinnene med å utvikle sine livsferdigheter, utstyrer vi dem ikke bare til å forsørge sine familier, men vi gjenoppretter også deres verdighet. Vi er lidenskapelig ovebevist om at sterke og myndiggjorte kvinner kan nå sitt fulle potensial og at hele deres familie kan ta del i forandringen.

Empower

I Watoto står vi sammen med sårbare kvinner i våre nabolag og samarbeider med dem for å finne praktiske, bærekraftige løsninger for å møte deres viktigste behov. Som et ledd i dette gis det opplæring i lesing og skriving, forskjellige yrkesfag og å drive egen virksomhet, og det gis jobbmuligheter slik at de kan tjene til livets opphold.

Ved å hjelpe disse kvinnene med å utvikle sine livsferdigheter, utstyrer vi dem ikke bare til å forsørge sine familier, men vi gjenoppretter også deres verdighet. Vi er lidenskapelig ovebevist om at sterke og myndiggjorte kvinner kan nå sitt fulle potensial og at hele deres familie kan ta del i forandringen.