Omfamna

När en kvinna är sårbar måste hon känna sig älskad, accepterad och få den vård som just hon behöver. Vi ger henne en ”praktisk omfamning” som det första steget i resan. Det är en handling i kärlek som bryter misstro, förnyar hopp och väcker en tro i henne när vi bidrar till att förbättra hennes livskvalitet och hjälpa henne med de grundläggande saker som hon saknar.

Vi ger kvinnorna ett ”Embrace Package” som innehåller saker som: en madrass, filt, kastruller, redskap, en spis, och en hink för rengöring och hygien, tillsammans med grundläggande saker till skafferiet. Vi ger också katastrofhjälp till några av kvinnorna i form av medicinsk hjälp, boende och mat när livets utmaningar uppstår och de inte längre har råd med detta. Denna extra hjälp ges under en kort tid när vi arbetar med mammorna för att uppnå en mer hållbar lösning.

Omfamna

När en kvinna är sårbar måste hon känna sig älskad, accepterad och få den vård som just hon behöver. Vi ger henne en ”praktisk omfamning” som det första steget i resan. Det är en handling i kärlek som bryter misstro, förnyar hopp och väcker en tro i henne när vi bidrar till att förbättra hennes livskvalitet och hjälpa henne med de grundläggande saker som hon saknar.

Vi ger kvinnorna ett ”Embrace Package” som innehåller saker som: en madrass, filt, kastruller, redskap, en spis, och en hink för rengöring och hygien, tillsammans med grundläggande saker till skafferiet. Vi ger också katastrofhjälp till några av kvinnorna i form av medicinsk hjälp, boende och mat när livets utmaningar uppstår och de inte längre har råd med detta. Denna extra hjälp ges under en kort tid när vi arbetar med mammorna för att uppnå en mer hållbar lösning.