Språk

Embrace

Sårbare kvinner trenger å kjenne seg elsket og akseptert og å få dekket sine fysiske behov. Vi gir derfor en «praktisk omfavnelse» som første etappe på vegen mot full gjenoprettelse. Det er når kjærligheten blir praktisk at mistillit blir brutt, håpet fornyes og troen vekkes til livet. Livskvaliteten forbedres gjennom at grunnleggende praktiske og materielle behov bli møtt.

Vi gir kvinnene det vi kaller en «Embrace-pakke» som inkluderer blant annet et teppe, kjøkkenutstyr, en kullkomfyr, utstyr til rengjøring og personlige hygieneartikler. Vi gir også nødvendige medisiner, bosted og mat til noen av kvinnene dersom situasjoenen er så utfordrende at de ikke har mulighet til å sørge for dette selv. Denne typen hjelp gis for en kortere periode mens vi samarbeider med kvinnene om å finne en varig og bærekraftig løsning på deres situasjon.

Embrace

Sårbare kvinner trenger å kjenne seg elsket og akseptert og å få dekket sine fysiske behov. Vi gir derfor en «praktisk omfavnelse» som første etappe på vegen mot full gjenoprettelse. Det er når kjærligheten blir praktisk at mistillit blir brutt, håpet fornyes og troen vekkes til livet. Livskvaliteten forbedres gjennom at grunnleggende praktiske og materielle behov bli møtt.

Vi gir kvinnene det vi kaller en «Embrace-pakke» som inkluderer blant annet et teppe, kjøkkenutstyr, en kullkomfyr, utstyr til rengjøring og personlige hygieneartikler. Vi gir også nødvendige medisiner, bosted og mat til noen av kvinnene dersom situasjoenen er så utfordrende at de ikke har mulighet til å sørge for dette selv. Denne typen hjelp gis for en kortere periode mens vi samarbeider med kvinnene om å finne en varig og bærekraftig løsning på deres situasjon.