Språk

Engagera

När våra Neighbourhood Mothers har avslutat sin utbildning och har fått de färdigheter som krävs för att få ett anständigt liv, ger vi dem ett startkapital och mentorskap för att hjälpa dem att starta ett litet företag.

Efter examen hjällper vi dem att skapa hållbara lösningar för dem så att de kan ta hand om sina familjer. Kvinnorna uppmuntras också att nå ut i sina samhällen, med hjälp av vad de har lärt sig så kan de hjälpa till att utrusta andra kvinnor.

Vi har sett ett fantastiskt resultat av att göra så här, några av våra mödrar har kopierat vad de har lärt sig av oss i sina egna samhällen . Vi är så stolta över de ledare de blir när de omfamnar och utbildar andra kvinnor på sin egen resa.

Engagera

När våra Neighbourhood Mothers har avslutat sin utbildning och har fått de färdigheter som krävs för att få ett anständigt liv, ger vi dem ett startkapital och mentorskap för att hjälpa dem att starta ett litet företag.

Efter examen hjällper vi dem att skapa hållbara lösningar för dem så att de kan ta hand om sina familjer. Kvinnorna uppmuntras också att nå ut i sina samhällen, med hjälp av vad de har lärt sig så kan de hjälpa till att utrusta andra kvinnor.

Vi har sett ett fantastiskt resultat av att göra så här, några av våra mödrar har kopierat vad de har lärt sig av oss i sina egna samhällen . Vi är så stolta över de ledare de blir när de omfamnar och utbildar andra kvinnor på sin egen resa.