Språk

Engage

Når mødrene i Watoto Neighbourhood har fullført sin opplæring og forutsetningene for å tjene til livet opphold er på plass, gir vi startkapital og veiledning til å etablere egen virksomhet.

Tett oppfølging etter at opplæringen er fullført bidrar til å skape en bærekraftig løsning slik at de kan ta vare på familiene sine. Kvinnene oppfordres også til å bidra i sine lokalsamfunn med det de har lært, for å utruste andre kvinner med tilsvarende yrkesferdigheter.

Vi har sett en betydelig effekt av Neigbourhood Mothers som viderformidler det de har lært hos Watoto i sine nabolag. Vi er så stolte av det lederskapet de utøver ved å inkludere andre kvinner på vegen videre.

Engage

Når mødrene i Watoto Neighbourhood har fullført sin opplæring og forutsetningene for å tjene til livet opphold er på plass, gir vi startkapital og veiledning til å etablere egen virksomhet.

Tett oppfølging etter at opplæringen er fullført bidrar til å skape en bærekraftig løsning slik at de kan ta vare på familiene sine. Kvinnene oppfordres også til å bidra i sine lokalsamfunn med det de har lært, for å utruste andre kvinner med tilsvarende yrkesferdigheter.

Vi har sett en betydelig effekt av Neigbourhood Mothers som viderformidler det de har lært hos Watoto i sine nabolag. Vi er så stolte av det lederskapet de utøver ved å inkludere andre kvinner på vegen videre.