Språk

Bærekraft

Vi metter mange sultne munner. Med tre travle landsbyer fulle av familier er det viktig å jobbe for å bli selvforsynt.

VI GIR VÅRE FAMILIER DEN NÆRINGEN DE TRENGER FOR Å VOKSE OPP SUNNE OG STERKE

Fra våre Watoto-gårder får familiene i landsbyene våre friske grønnsaker og egg, mens Baby Watoto får fersk geitemelk. Egenprodusert og sunn mat reduserer våre utgifter til mat og helsetjenester for våre mødre og barn.

VI GIR MULIGHETER FOR VÅRE UNGE VOKSNE OG LOKALE BØNDER I VÅRE LOKALSAMFUNN

Med hjelp fra partnere over hele verden bygger vi en fullverdig landbruksvirksomhet. Dette vil tjene to viktige formål; å produsere mat til våre mødre og barn, samt gi teknisk opplæring og erfaring for våre unge voksne og lokale bønder. Gjennom dette prosjektet ønsker vi å forstre ledere innenfor Ugandas landbrukssektor.

Uansett hva vi gjør, er vårt mål å hjelpe enkeltmennesker og bidra til en fremtidsrettet samfunnsutvikling. Vi tror at vi sammen har en lys og bærekraftig fremtid.

Bærekraft

Vi metter mange sultne munner. Med tre travle landsbyer fulle av familier er det viktig å jobbe for å bli selvforsynt.

Fra våre Watoto-gårder får familiene i landsbyene våre friske grønnsaker og egg, mens Baby Watoto får fersk geitemelk. Egenprodusert og sunn mat reduserer våre utgifter til mat og helsetjenester for våre mødre og barn. Men enda viktigere gis våre familier den næringen de trenger for å voksne opp sunne og sterke.

VI GIR MULIGHETER FOR VÅRE UNGE VOKSNE OG LOKALE BØNDER I VÅRE LOKALSAMFUNN

Med hjelp fra partnere over hele verden bygger vi en fullverdig landbruksvirksomhet. Dette vil tjene to viktige formål; å produsere mat til våre mødre og barn, samt gi teknisk opplæring og erfaring for våre unge voksne og lokale bønder. Gjennom dette prosjektet ønsker vi å forstre ledere innenfor Ugandas landbrukssektor.

Uansett hva vi gjør, er vårt mål å hjelpe enkeltmennesker og bidra til en fremtidsrettet samfunnsutvikling. Vi tror at vi sammen har en lys og bærekraftig fremtid.

Ved å hjelpe menneskene rundt oss blir samfunnet forandret.