Språk

FADDER FOR ET LIV. Forandre en historie.

Baby Watoto redder foreldreløse og forlatte babyer i alderen 0 til 2 år. Vi ønsker dem velkommen inn i deres nye familie hvor de blir elsket og oppfostret av en barnepike som raskt blir som en mor for dem.

Når du er fadder for Baby Watoto, hjelper du oss med å gi spesialisert omsorg og ernæring som våre babyer trenger for å få en best mulig start i livet. Baby Watoto fadderskap er ikke for et bestemt barn, me din generøsitet gir en lys fremtid til alle de minste i vår omsorg.

Du kan også velge å oppgradere dit vanlige fadderskap til fadderskap pluss. Denne ekstra støtten bidrar til å gi omsorg til våre babyer selv når Baby Watoto ikke er fullt ut finansiert gjennom vanlige fadderskap. Vi fortsetter uansett å redde de mest sårbare babyene og ønsker dem velkommen inn i familien vår, og de vil dra nytte av denne støtten.

Baby Watoto redder foreldreløse og forlatte babyer i alderen 0 til 2 år. Vi ønsker dem velkommen inn i deres nye familie hvor de blir elsket og oppfostret av en barnepike som raskt blir som en mor for dem.

Når du er fadder for Baby Watoto, hjelper du oss med å gi spesialisert omsorg og ernæring som våre babyer trenger for å få en best mulig start i livet. Baby Watoto fadderskap er ikke for et bestemt barn, me din generøsitet gir en lys fremtid til alle de minste i vår omsorg.

Du kan også velge å oppgradere dit vanlige fadderskap til fadderskap pluss. Denne ekstra støtten bidrar til å gi omsorg til våre babyer selv når Baby Watoto ikke er fullt ut finansiert gjennom vanlige fadderskap. Vi fortsetter uansett å redde de mest sårbare babyene og ønsker dem velkommen inn i familien vår, og de vil dra nytte av denne støtten.